Polityka ochrony prywatności

Szanowni Klienci, Użytkownicy serwisu

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Szymon Atraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SZYMON ATRASZKIEWICZ PHU PROBUD w Komornikach, ul. Poznańska 152. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, w każdej chwili możecie mieć Państwo dostęp do danych osobowych, które przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności.

 

Pliki Cookies

Witryna wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub Użytkownika Serwisu.

Pliki typu Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:

  • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • personalizacji przekazów marketingowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.

Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego, jest Szymon Atraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SZYMON ATRASZKIEWICZ PHU PROBUD w Komornikach, ul. Poznańska 152 i będzie ona przetwarzała te dane wyłącznie w celu związanym z załatwieniem sprawy, której dotyczy niniejsza korespondencja – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), przy czym usprawiedliwionym interesem Administratora jest konieczność ustosunkowania się do otrzymanej korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane przekazywane mogą być podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, w szczególności obsługującym system „zadzwońcie do mnie” oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.